Siapakah Yahushua sang Mesias?

Tanya:

Siapakah Yahushua sang Mesias?

Jawab:

1) Yahushua adalah satu-satunya manusia yang dilahirkan dari seorang perawan:

Kelahiran Yahushua sang Mesias adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. (Matius 1:18)

2) Yahushua disebut anak Allah, karena kelahirannya yang ajaib:

Jawab malaikat itu kepadanya: “Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. (Lukas 1:35)

3) Yahushua adalah anak manusia, artinya adalah 100% manusia:

Yahushua berkata kepadanya: “Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.” (Matius 8:20)

Lanjutkan membaca “Siapakah Yahushua sang Mesias?”

Apa itu Shema?

Tanya: Apa itu Shema?

Jawab: Shema merujuk pada beberapa baris dari kitab Ulangan (pasal 6: 4-5) yang menjadi doa harian pada zaman Israel kuno. Hal ini sama pentingnya dengan doa “Bapa Kami” dalam tradisi Kristen. Ini disebut “Shema” karena itu adalah kata pertama dari doa ini dalam bahasa Ibrani.

Dengarlah, hai orang Israel: Yahuwah* itu Allah kita, Yahuwah itu esa! Kasihilah Yahuwah, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. (Ulangan 6: 4-5)

Lanjutkan membaca “Apa itu Shema?”